Click chơi ngay nào
Xếp hình Doremon 2
0%

game Xếp hình Doremon 2

1. Giới thiệu
Nhiệm vụ của bạn là ghép hoàn chỉnh các bức tranh trong mỗi màn.
* Game thuộc thể loại

Game Trí Tuệ

@Nguồn : game.24h.com.vn

2. Hướng dẫn chơi game
Sử dụng chuột để kéo và thả các mảnh của bức tranh vào đúng vị trí.
3. Nhúng game vào blog
  • Facebook
  • Game hay 24h