Click chơi ngay nào
Hai thằng trộm
0%

game Hai thằng trộm

1. Giới thiệu
Nhập vai vào game Hai thằng trộm, Nhiệm vụ của bạn là tìm cách giúp Larry và Barry vượt qua các chốt kiểm tra của cảnh sát.
* Game thuộc thể loại

Game Thời Trang

@Nguồn : game.24h.com.vn

2. Hướng dẫn chơi game
Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển Larry Nhấn phím để ra hiệu cho Barry đi/dừng lại
3. Nhúng game vào blog
  • Facebook
  • Game hay 24h