Click chơi ngay nào
Kỵ sĩ diệt rồng
0%

game Kỵ sĩ diệt rồng

1. Giới thiệu
Nhiệm vụ của bạn là giúp kỵ sĩ Ranto tiêu diệt con rồng lửa và giải thoát cho chú ngựa.
* Game thuộc thể loại

Game Phưu Lưu

@Nguồn : game.24h.com.vn

2. Hướng dẫn chơi game
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn phím hoặc để nhảy. Nhấn phím để tấn công.
3. Nhúng game vào blog
  • Facebook
  • Game hay 24h