Click chơi ngay nào
Chạy trốn sóng thần
0%

game Chạy trốn sóng thần

1. Giới thiệu
Tham gia vào game Chạy trốn sóng thần, Nhiệm vụ của bạn là chạy trốn cơn sóng thần đang ập đến.
* Game thuộc thể loại

Game Phưu Lưu

@Nguồn : game.24h.com.vn

2. Hướng dẫn chơi game
Click chuột để nhảy, click đúp để nhảy 2 lần và lộn vòng.
3. Nhúng game vào blog
  • Facebook
  • Game hay 24h