Điều khoản sử dụng

1. Chấp thuận các điều khoản sử dụng

Khi sử dụng website giải trí chơi game của GameHay24H (sau đây gọi tắt là “Website”), Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. GameHay24H có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên website chỉ nhằm mục đích giải trí về đọc tin tức và chơi game.

3. Chính sách bảo mật

Nhằm đảm bảo an toàn cho website và bảo mật thông tin cho người sử dụng, GameHay24H đưa ra một số chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng cá nhân và tổ chức khi đăng ký tài khoản tại website gamehay24h.vn.

3.1 Phạm vi

chính sách bảo mật thông tin này áp dụng đối với mọi thiết bị, trang web hoặc ứng dụng tham chiếu tới gamehay24h.vn

3.2 Chúng tôi sẽ lấy thông tin gì từ bạn

Chúng tôi chỉ yêu cầu các thông tin cơ bản về cá nhân của các bạn như:

- Họ tên

- Giới tính

- Địa chỉnh

- Số điện thoại

- Ngày sinh

- Email

3.3 Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn khi nào

Chúng tôi chỉ sử dụng cho quá trình đăng nhập vào hệ thống.

3.4 Khi nào chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn khi cần thiết để điều tra, ngăn ngừa, hoặc có hành động liên quan đến nghi ngờ hoặc thực tế dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm gian lận, khả năng đe dọa đến an toàn công cộng hoặc an toàn thân thể của bất kỳ người nào hoặc bị pháp luật cấm.

3.5 Chính sách sử dụng Cookie

Chúng tôi chỉ sử dụng cookie cho việc lưu các game bạn đã từng chơi, nhằm mục đích giúp bạn tìm lại các game yêu thích nhanh nhất, Ngoài ra chúng tôi không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào cho việc lưu vết các thông tin của người dùng.

4. Trách nhiệm người dùng

Các bạn không được phép thay đổi bất kỳ thông tin nào trên website ngoại trừ các thông tin cá nhân của bạn. Nghiêm cấm sử dụng các công cụ hack để thay đổi cấu trúc website hoặc thông tin trong website. Khi bình luận cần bình luận có dấu và có văn hóa, tất cả các trường hợp vi phạm sẽ bị xóa bình luận hoặc xóa tài khoản.

5. Từ chối trách nhiệm

Trang web này và nội dung của nó chỉ mang tính chất giải trí vì vậy chúng tôi không chịu bất kỳ chách nhiệm nào về tính đúng đắn, chính xác cũng như bản quyền về thông tin trên website. GameHay24H đã cố gắng để cung cấp thông tin chính xác trên trang web này và không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm liên quan đến tính chính xác của các thông tin nào. Gmehay24h có thể thay đổi các nội dung có sẵn trên trang Web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

TẤT CẢ THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN WEBSITE NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ LÀ" KHÔNG BẢO ĐẢM, BẢO ĐẢM HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. Gamehay24h hoàn toàn chối từ, TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TẤT CẢ DIỄN ĐẠT , NGỤ Ý, ĐẢM BẢO THEO QUY ĐỊNH HOẶC KHÁC, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VI PHẠM.

6.Phản hồi

Xin vui lòng liên hệ với GameHay24H với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về Điều khoản và chính sách bảo mật qua email: contact.gamehay24h@gmail.com