Click chơi ngay nào
Đào vàng cổ điển
0%

game Đào vàng cổ điển

1. Giới thiệu
Nhiệm vụ của bạn là hãy ăn được hết vàng và đạt đủ điểm để vượt qua các màn khác nhau.
* Game thuộc thể loại

Game Đào Vàng

@Nguồn : gamedaovang.net

2. Hướng dẫn chơi game
Sử dụng để thả ngàm, nhấn để ném boom.
3. Nhúng game vào blog
  • Facebook
  • Game hay 24h