Click chơi ngay nào
RamBo Lùn
0%

game RamBo Lùn

1. Giới thiệu
Hãy nhập vai cùng rambo để đi giải cứu các tù binh của mình, trở thành một người hùng một tay thiện xạ cùng rambo lùn.
* Game thuộc thể loại

Game Bắn Súng

@Nguồn : trochoiviet.com

2. Hướng dẫn chơi game
Sử dụng để di chuyển, Nhấn J để bắn, Nhấn để nhẩy và nhấn để bắn.
3. Nhúng game vào blog
  • Facebook
  • Game hay 24h