Click chơi ngay nào
Cá lớn nuốt cá bé 5
0%

game Cá lớn nuốt cá bé 5

1. Giới thiệu
Nhiệm vụ của bạn là cùng chú cá săn mồi và khám phá biển bắc băng dương.
* Game thuộc thể loại

Game Bạn Gái

@Nguồn : game.24h.com.vn

2. Hướng dẫn chơi game
Sử dụng chuột để di chuyển chú cá.
3. Nhúng game vào blog
  • Facebook
  • Game hay 24h