Click chơi ngay nào
Cá lớn nuốt cá bé 2
0%

game Cá lớn nuốt cá bé 2

1. Giới thiệu
Bạn cần phải điều khiển chú cá thật khéo léo trước những nguy hiểm trong quá trình săn mồi
* Game thuộc thể loại

Game Bạn Gái

@Nguồn : game.24h.com.vn

2. Hướng dẫn chơi game
Sử dụng chuột để chơi game. di chuyển khéo léo tránh những con cá lớn hơn gây nguy hiểm cho bạn và làm thịt những con cá bé để ghi điêm thoát qua màn tiếp theo.
3. Nhúng game vào blog
Video hướng dẫn chơi
  • Facebook
  • Game hay 24h